G.E.M.邓紫棋 – 面壁者 歌詞 | TheWaoFam

面壁者 (Mian Bi Zhe)G.E.M.邓紫棋

邓紫棋 面壁者 DETAILS邓紫棋 面壁者 Lyrics. 面壁者 (Mian Bi Zhe) Song Sung By Chinese Artist G.E.M.邓紫棋 On Digital Single. 邓紫棋 面壁者 Is Chinese Pop Song. 邓紫棋 面壁者 Mandarin, Pinyin And English Lyrics Released On December 09, 2022.邓紫棋 面壁者 MUSIC VIDEO邓紫棋 面壁者 INFOSong : 面壁者Artist : 邓紫棋Album : 面壁者Genre : C-PopLanguage : MandarinRelease Date : 2022.12.09邓紫棋 面壁者 LYRICS听 那无声的纶音缠束你的脖颈漫天恒星 伪作神秘在 盗火者的丛林渴血服从寂静恒沙蝼蚁 身欲猜忌 默语光明廓然宇宙漫溢边际四面哭墙的黑影覆盖他孤凄的宿命不可能言语谎言即是闻名夜空铺满狼的眼睛刺穿天真的梦呓灭世黄昏无关逻辑唯一谶语不存在闻名听 他最后的纶音谁温和地窒息废墟堆成 恒星墓地在 后伊甸的丛林创世的安魂曲先知不宁 因何生忧 因何生惧渺远宇宙坍缩边际四面哭墙的叹息钉住他疯癫的宿命不可能言语谎言即是闻名夜空铺满狼的眼睛刺穿天真的梦呓一朝灭世无关逻辑永恒谶语不存在闻名邓紫棋 面壁者 PINYIN LYRICSTīng nà wúshēng de lún yīnchán shù nǐ de bógěngmàntiān héngxīng wěizuò shénmìzài dào huǒ zhě de cónglínkě xuè fúcóng jìjìnghéng shā lóuyǐ shēn yù cāijì mò yǔ guāngmíngkuò rán yǔzhòu mànyì biānjìsìmiàn kū qiáng de hēi yǐngfùgài tā gū qī de sùmìngbù kěnéng yányǔhuǎngyán jí shì wénmíngyèkōng pù mǎn láng de yǎnjīngcì chuān tiānzhēn de mèngyìmiè shì huánghūn wúguān luójíwéiyī chènyǔbù cúnzài wénmíngtīng tā zuìhòu de lún yīnshéi wēnhé de zhìxífèixū duī chéng héngxīng mùdìzài hòu yī diàn de cónglínchuàng shì de ān hún qūxiānzhī bù níng yīn hé shēng yōu yīn hé shēng jùmiǎoyuǎn yǔzhòu tānsuō biānjìsìmiàn kū qiáng de tànxídīng zhù tā fēngdiān de sùmìngbù kěnéng yányǔhuǎngyán jí shì wénmíngyèkōng pù mǎn láng de yǎnjīngcì chuān tiānzhēn de mèngyìyī zhāo miè shì wúguān luójíyǒnghéng chènyǔbù cúnzài wénmíng邓紫棋 面壁者 MUSIC INFO

  • Arranged By : Sihan & G.E.M.邓紫棋
  • Composed By : Sihan
  • Lyrics By : 木一

 

Thank you for reading this post on Songs Lyrica Hope You like the article, Do share on social media like Facebooktwitter etc.

Leave a Comment